Λατζιμάς Α.Ε.
Παραγωγή - Τυποποίηση & Εμπορία Ελαιολάδου

T: 28340.51466
T: 28340.51044
Φ: 28340.20054

info@latzimasoil.gr

Εγκαταστάσεις

Ελαιουργείο

Ελαιουργείο

Ελαιουργείο

Συσκευαστήριο

Συσκευαστήριο

Συσκευαστήριο

Συσκευαστήριο

Χώρος αποθηκευσης αναλώσιμων

Χώρος δεξαμενών

Συσκευαστήριο